Witryna stworzona przez ELSOM.pl

© 2015, 2016, 2017 S.M. "Karolew" w Łodzi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KAROLEW” w Łodzi, z siedzibą w Łodzi, ul. Bratysławska 6A, jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr  101, poz.926 z późn.zm.) przetwarza dane osobowe w celu realizacji działań statutowych.
Spółdzielnia nie udostępnia danych osobowych, chyba że jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy i realizację postanowień statutowych.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Szanowni Państwo,

Uruchomiliśmy usługę Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Spółdzielni Mieszkaniowej "KAROLEW" w Łodzi.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem eBoka i ewentualne wypełnienie formularza rejestracyjnego,

który należy złożyc w siedzibie Spółdzielni.

Przycisk wejścia do eBoka znajduje się u góry, po prawej stronie witryny.

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

FORMULARZ KONTAKTOWY

ZGŁASZANIE AWARII

DOKUMENTY

I REGULAMINY

DOJAZD, E-MAILE

GODZINY PRACY

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

 

  25-sie

 

 

   8-lis

W przypadku nieładowania się strony eBok
proszę po kliknięciu w powyższy przycisk nacisnąć
F5 kilka razy, aby odświeżyć cache przeglądarki

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

NIP: 7272796347

REGON: 361766047

KRS: 0000556480

ul. Bratysławska 6A, 94-035 Łódź

tel.: 42 686-31-89

tel.: 42 687-38-44

tel.: 42 687-39-15

email: sekretariat@karolew.eu

w Łodzi

"KAROLEW"

Mieszkaniowa

Spółdzielnia

[×]

~ Spółdzielnia nieczynna 14/08/2017 ~