~ INFORMACJA ~

Winieta z logo i danymi
Przycisk tablicy ogłoszeń

Ogłoszenia
19/07/2022

Przycisk przetargów

Przetargi
7/07/2022

Przycisk kontaktów, godzin pracy i mapki dojazdu

Kontakt Godz. i Dojazd

Przycisk dokumentów i regulaminów

Dokumenty i Regulaminy

Przycisk awarii

Zgłaszanie
Awarii

Przycisk elektronicznego biura obsługi klienta

Elektr. Biuro Obsługi Klienta

Przycisk formularza kontaktowego

Formularz Kontaktowy

Przycisk Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd i Rada Nadzorcza

ikona info
Aktualizacja Dokumentów i Regulaminów: 20/06/2022
- Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Komunikat o eBok-u

Szanowni Państwo, w witrynie działa usługa Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Spółdzielni Mieszkaniowej "KAROLEW" w Łodzi. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem eBoka dostępnym na jego stronie i ewentualne wypełnienie formularza rejestracyjnego, który należy złożyć w siedzibie Spółdzielni. Przycisk wejścia do eBoka znajduje się powyżej w sekcji przycisków prowadzących do poszczególnych części witryny.