Winieta z logo i danymi

Awarie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Karolew" w Łodzi informuje, że od dnia 1 maja 2016 r. obowiązują poniższe zasady dokonywania zgłoszeń napraw i awarii do Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że koszty usuwania awarii i wykonywania napraw wynikające ze zobowiązań użytkowników lokali będą obciążały lokatorów/użytkowników lokali (zgodnie z Regulaminem).

W dni robocze w godzinach 7:00 - 18:00

Zgłoszenia osobiste lub telefoniczne pod numerami:

tel. 42 686-31-89 lub 42 687-38-44
fax 42 687-39-15
tel. kom. 607-063-500 lub 607-067-200

W dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach 18:00 - 7:00

Tylko awarie zagrażające bezpieczeństwu użytkowników, zabezpieczenia mienia oraz inne niecierpiące zwłoki zdarzenia

Pogotowia spółdzielcze:

tel. 42 640-41-05,
tel. 42 640-41-06.