Winieta z logo i danymi

Godziny pracy Spółdzielni

Poniedziałek 7:00 - 15:00
Wtorek 7:00 - 18:00
Środa (*) 7:00 - 14:00
Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 15:00
(*) W tym dniu nie przyjmują:
- Zarząd Spółdzielni,
- Kierownicy działów.

Wykaz e-maili, numerów tel. kom. i numerów wewnętrznych
do poszczególnych działów S.M. "Karolew" w Łodzi

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo pracowników Spółdzielni oraz Mieszkańców Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "KAROLEW" w Łodzi podjął decyzję o zamknięciu Biura Obsługi Klienta od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania oraz ograniczenia do niezbędnego minimum bezpośredniego przyjmowania interesantów
(spotkania tylko po uprzednim umówieniu telefonicznym).


W związku z powyższym w celu załatwienia wszelkich spraw prosimy przede wszystkim o kontaktowanie się drogą telefoniczną, email oraz e-BOK. Przy drzwiach wejściowych do bydunku Spółdzielni zainstalowane są skrzynki, w których można umieszczać korespondecję. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem prosimy o wcześniejsze umówienie terminu.

Sekretariat 42 686-31-89 wewn.: 11 sekretariat@karolew.eu
Dział Czynszów 42 686-31-89 wewn.: 16 lub kom.: 607-147-100 czynsze@karolew.eu
Biuro Obsługi Klienta 42 686-31-89 wewn.: 21 bok@karolew.eu
Dział Windykacji 42 686-31-89 wewn.: 16 lub kom.: 607-213-100 windykacja@karolew.eu
Dział Administracji 42 686-31-89 wewn.: 20
lub kom.: 607-922-800, 572-410-727, 607-125-100
administracja@karolew.eu
Dział Księgowości 42 686-31-89 wewn.: 14 lub kom.: 607-905-800 ksiegowosc@karolew.eu
Dział Eksploatacji 42 686-31-89 wewn.: 25 lub kom.: 607-067-200, 607-063-500 eksploatacja@karolew.eu
Dział Członkowski 42 686-31-89 wewn.: 19 lub kom.: 607-169-200 czlonkowski@karolew.eu
Dział Techniczny 42 686-31-89 wewn.: 23
lub kom.: 607-676-200, 607-811-400
techniczny@karolew.eu
Dział Terenowo-Prawny 42 686-31-89 wewn.: 22 lub kom.: 607-175-200 wyodrebnienia.lokali@karolew.eu

Mapka usytuowania Spółdzielni Mieszkaniowej "Karolew" w Łodzi


Wejście główne do Spółdzielni
od strony ul. Bratysławskiej

Wejście główne od ulicy Bratysławskiej

Wejście do Biura Obsługi Klienta
od strony ul. Bratysławskiej

Wejście do czynszów od ulicy Bratysławskiej