Winieta z logo i danymi

Dokumenty i Regulaminy

(Ostatnia aktualizacja dnia 01/03/2021:
Regulamin funduszu remontowego i Regulamin zasad rozliczania kosztów GZM oraz zasad ustalania wysokości opłat za używanie lokali)